2002 yılı araştırma çalışmaları gösteriyor ki:

▪ Hareketli reklam mecraları araç sürücülerine yönelik satışta sabit mecralara göre iki kat etkilidir.

▪ Ankete katılanların %94’ü hareketli reklam panolarını şaşırtıcı , %80’i kendine has (özgün) reklamlar olarak hatırlıyordu.

▪ Hareketli reklam mecraları satışları %107 oranında artırırken, sabit reklam mecraları %54’lük bir artış sağlamıştır.

Kaynak: Product Acceptance and Research, Inc.

Transportation Advertising Council’in yaptığı çalışmaya göre:

▪ Hareketli açıkhava reklam mecralarında mesajlar %97 oranında hatırlanmaktadır.

▪ Ankete katılanların %96’sı hareketli mecraların geleneksel açıkhava mecralarına göre daha etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: Outdoor Advertising Magazine TACA's market research July/August 2002

"Çoğu reklam veren geleneksel reklam mecralarının özellikle 25-35 yaş aralığındaki karlı müşterilerine ulaşmada daha az etkili olduğuna dikkat çekmekte. Genç müşteriler dışarıda ve evde olduklarında ya bilgisayar ya da televizyon başında vakit geçirmekteler. Bu piyasa bölünmesi reklam verenleri yaratıcı çözüm arayışlarına itmekte."

Kaynak: Caroline E. Mayer, The Washington Post

"Sabit reklam panoları, hareketli reklam panoları ve billboard dışı mecralar arasında yaptığımız tüketici farkındalığı ve satış artışı araştırmamızda katılımcıların %43’ü billboard harici reklam mecralarına kıyasla billboard’ları daha çok hatırlarken, katılımcıların %94’ü hareketli reklam panolarını hatırladı. Ek olarak katılımcıların %80’i özel reklam uygulamalarını hatırladı. Daha da önemlisi, Hareketli reklam panoları % 107 satış artışı ile sonuçlanırken sabit reklam panolarının ancak % 54‘ü satış artışı ile sonuçlanmıştır."

Kaynak: Product Acceptance and Research, Inc. Washington, D.C.

"Hareketi kullanan reklam mecraları, ürün satışları ve müşteri farkındalığının artırılmasında en etkili reklam mecrası olarak belirlenmiştir."

Kaynak: The Point of Purchase Institute, Washington, D.C.

"Açıkhava reklamcılığında hareketli reklam mecraları, ürünlerin desteklenmesinde ve marka bilinirliğinin artırılmasında diğer mecralara nazaran 15 kat daha etkilidir."

Kaynak: The European Outdoor Advertising Association, Zurich, Switzerland

 

Ceyda Meram / HP Baskı ve Görüntüleme Ülke Pazarlama Müdürü

"İnteraktif iletişim kurabiliyoruz"

Moving Board mecrasını 2009 yılından itibaren yürüttüğümüz, "HP'den Doyuran Kartuş Kampanyası" için kullanıyoruz. Bu, hem indoor hem de outdoor tanıtımlarda kullanılabilecek farklı bir mecra olduğu için tüketicilerin ilgisini çok fazla çekti. Kampanya hakkında bilgi almak isteyenlerle bu mecra sayesinde interaktif iletişim kurabiliyoruz. HP baskı ve Görüntüleme Grubu olarak sarf malzemeleri ve yazıcı kampanyalarında bu tarz yaratıcı mecralar kullanmayı tercih ediyoruz. Bu çalışmalara önce İstanbul'da başladık; Mecidiyeköy, Kadıköy, Bağdat Caddesi istiklal Caddesi gibi kalabalık merkezlerde uyguladık. Gençlere gelir kapısı yarattığımız bu tarz kampanya aktivitelerine her zaman gönüllüyüz. Eğer bu projeyle de gençlere destek olabildiysek, bizim için mutluluk verici bir durum.  

Para dergisi 24- 30 Ocak 2010

Murat Onuk/TTNET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

"Yeni kampanyalarımız için kullanıyoruz"

Moving Board'dan yaklaşık 1,5 yıldır geniş kitlelere ulaşmak istediğimiz yeni kampanyalarımız için yararlanıyoruz. Dikkat çeken, detaylı bilgi verebileceğimiz yeni bir mecra olduğu için bazı kampanyalarımızın açık hava tanıtımları için kullanıyoruz. Şimdiye kadar, İstanbul'daki AVM'lerde, statlarda ve İzmir'de bu alanda bazı çalışmalar yaptık. Bu tarz uygulamalarda gençlerin ilgisini daha kolay çekebiliyorsunuz. Ayrıca hedef kitleyle iletişime kolay geçebilmeleri açısından da bu tanıtımı gençlerin yapması kampanyalar için olumlu geri dönüşler sağlıyor. Yine farklı tüketici profilleriyle bire bir iletişimde olmaları ve bu işi benimseyip kendi harçlıklarını kazanmalarının bu işi yapan gençler üzerinde pozitif etkiler yaratacağına inanıyorum.